Lid worden

  Aanmeldingsformulier nieuw Lid

  Ondergetekende:

  Ik wil in de competitie spelen :* Ik speel bij voorkeur : * Ik ben lid (geweest) van de KNBB :*
  Bent u geintroduceerd? Zo ja door wie

  Verklaring bij aanmeldingsformulier nieuw Lid

  Ik geef hierbij te kennen als lid, van de biljartvereniging Sport en Vriendschap, te willen toetreden tegen betaling van de daarvoor verschuldigde contributie.
  Ik ga akkoord met de verschuldigde contributie te voldoen in 2 termijnen in Januari en Augustus.
  Ik stem in met gebruik en doorgave van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement en privacyverklaring leden biljartvereniging Sport en Vriendschap. (ter inzage op de website en/of verkrijgbaar bij de secretaris)
  Ik stem in met het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media van biljartvereniging Sport en Vriendschap.
  Ik heb kennis genomen van de rechten en plichten van leden zoals in het Huishoudelijk Reglement is opgenomen.  Scroll naar boven