Gebruik bar biljartzaal Sport en Vriendschap.

  • Als er geen bediening is in de bar, kunnen leden van de vereniging zelf consumpties nemen uit de bar.
  • Op de lijst “afgenomen consumpties” dienen datum, naam van het lid en de aantallen consumpties per soort te worden vermeld.
  • Vóór vertrek dient het totaal bedrag van de gebruikte consumpties te worden vermeld in de kolom “bedrag”
  • Vervolgens het bedrag in een plastic zakje doen met een bonnummer, tevens dat bonnummer vermelden in de desbetreffende kolom bij je naam.

Tenslotte het plastic zakje met inhoud in de witte brievenbus deponeren.         

  • Het is toegestaan het bedrag per bank te betalen onder de voorwaarde dat het bedrag binnen 3 dagen wordt overgemaakt. In de kolom bonnummer vermelden “per bank”
 
 
Scroll naar boven