Page 1 of 2

Aanmeldingsformulier nieuw Lid

Ondergetekende:

Vul voornaam in

Vul uw naam in

Vul uw voorletter(s) in

Vul uw geboortedatum in

Vul uw adres in

Vul uw adres in

Vul uw voorletter(s) in

Vul uw woonplaats in

Invalid Input

ongeldig email adres in

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Invalid Input

Maak een keuze

Ik ga akkoord met de betaling van contributie conform richtlijnen.

Verklaring bij aanmeldingsformulier nieuw Lid

Ik geef hierbij te kennen als lid, van de biljartvereniging Sport en Vriendschap, te willen toetreden tegen betaling van de daarvoor verschuldigde contributie.

Ik ga akkoord met de verschuldigde contributie te voldoen in 2 termijnen in Januari en Augustus.

Ik stem in met gebruik en doorgave van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement en privacyverklaring leden biljartvereniging Sport en Vriendschap. (ter inzage op de website en/of verkrijgbaar bij de secretaris)

Ik stem in met het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media van biljartvereniging Sport en Vriendschap.

Ik heb kennis genomen van de rechten en plichten van leden zoals in het Huishoudelijk Regelement is opgenomen.

 

Invalid Input

Copyright © 2018–2023 . All Rights Reserved. / Biljartvereniging Sport en Vriendschap