Page 1 of 3

Aanmeldingsformulier nieuw Lid

Ondergetekende:

Vul uw naam in

Vul uw geboortedatum in

Vul uw voorletter(s) in

Vul uw adres in

Vul voornaam in

Vul uw voorletter(s) in

Vul uw adres in

Invalid Input

ongeldig email adres in

Vul uw woonplaats in

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Invalid Input

Maak een keuze

Ik ga akkoord met de betaling van contributie conform richtlijnen.

Verklaring bij aanmeldingsformulier nieuw Lid

Ik geef hierbij te kennen als lid, van de biljartvereniging Sport en Vriendschap, te willen toetreden tegen betaling van de daarvoor verschuldigde contributie.

Ik ga akkoord met de verschuldigde contributie te voldoen in 2 termijnen in Januari en Augustus.

Ik stem in met gebruik en doorgave van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement en privacyverklaring leden biljartvereniging Sport en Vriendschap.

(ter inzage op de website en/of verkrijgbaar bij de secretaris)

 

Ik stem in met het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media van biljartvereniging Sport en Vriendschap.

 

Ik heb kennis genomen van de rechten en plichten van leden zoals in het Huishoudelijk Regelement is opgenomen.

 

Invalid Input

Invalid Input

Nieuws

Foto's 75 jarig jubileum

19 oktober 2021

De foto's die gemaakt zijn tijdens de receptie kunt u via deze link bekijken of...

Competitie-indeling

27 maart 2015

Competitie-indeling Vanaf vandaag staan de teamsamenstellingen voor de competitie 2022-2023 weer op deze site.