Nederlands Kampioenschap libre hoofdklasse bij S&V

Aanvangstijden wedstrijden:

Vrijdag 12 april 15.00uur

Zaterdag 13 april 11.00uur

Zondag 14 april 11.00uur

Jullie hebben er vast al eerder over gelezen in onze nieuwsbrieven.

Inmiddels is er een projectgroepje aan de slag met de voorbereidingen voor dit speciale evenement op onze locatie. Bert, Gerrit en Sylvia zorgen voor de contouren van de organisatie. Maar vanzelfsprekend rekenen we op meerdere leden die een handje uit de mouwen kunnen steken. Jullie zullen daarvoor ook benaderd worden de komende maanden, maar heel fijn is het ook wanneer je je bij een van de projectgroep leden spontaan aanmeldt als vrijwilliger.
Waarom organiseren we dit als vereniging?

Onze vereniging heet niet voor niets Sport & Vriendschap. Naast dat we een algemene doelstelling hebben om het biljarten te bevorderen neemt ook het ontmoeten een belangrijke plek in. Zeker wanneer we naar ons ledenbestand kijken zien we dat onze leden respectabele leeftijden hebben en veelal niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Hoe mooi is het dan dat je op elke dag van de week naar onze locatie kunt gaan om daar, naast biljarten, een praatje kunt maken, je verhaal kunt delen en aandacht kan geven aan anderen. Die sportieve vriendschap is bijzonder en dat willen we heel graag behouden. Dat betekent ook dat we ons ledenbestand op orde moeten houden om de club betaalbaar te houden. We hopen met de PR rondom dit toernooi dat we nieuwe leden aantrekken. We gaan ons dus van onze beste kant laten zien!

Scroll naar boven